Vi låner ut kajakker og årer, men tørrdrakt, vest og spruttrekk må du ordne med selv

Postet av Nesodden kajakklubb den 26. Mar 2020

Fra og med lørdag 28. mars setter vi igjen vanlig kode på nøkkelboksen til bodene på Nesoddtangen gård og Oksval og låsen på utstyrsboksen på Fagerstrand. Vester og spruttrekk er ryddet bort, men du kan bruke klubbens årer forutsatt at du tar med deg desinfeksjonsmiddel og desinfiserer det området av åra du holder i, før og etter turen. 

Husk å holde god håndhygiene og hold minst to meter avstand til andre. 

Vaner som forebygger smitte, smittevernplakat fra Helsedirektoratet0 Kommentar

Vi åpner for utlån av kajakker igjen

Postet av Nesodden kajakklubb den 25. Mar 2020

Vi åpner for utlån av kajakker til medlemmer igjen.

Følgende regler gjelder:

 1. Det skal til enhver tid være minst to meters avstand mellom personer som tar ut kajakker, padler eller har gått i land.
 2. Tar du ut kajakk på Nesoddtangen gård, så vask deg godt på hendene (i toaletthuset ved siden av utstyrsboden) før du tar ut kajakk og etter at du er ferdig med turen. Tar du ut kajakk på Oksval eller Fagerstrand må du ha med deg hånddesinfeksjon som du bruker før og etter turen.

Vi har foreløpig stengt for utlån av årer og utstyr. Vi kommer tilbake til dette.

Her er lenke til Helsedirektoratets regler:

Omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, helsenorge.no


0 Kommentar

All bruk av klubbens utstyr er stengt inntil videre

Postet av Nesodden kajakklubb den 17. Mar 2020

Med utgangspunkt i dagens situasjon har Norges padleforbund utarbeidet felles anbefalte retningslinjer for klubbene.

Felles anbefalte retningslinjer klubb

 Den 12.mars 2020 fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, samt treningssentre, se her. Vedtaket gjelder fra 12. mars 2020 kl. 18:00 og til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse. Dette innebærer at idrettens kjerneaktivitet er forbudt, og at overtredelser kan straffes med bot eller fengsel.

Norges padleforbund har fått mange henvendelser fra klubber, der de ønsker felles anbefalte retningslinjer for klubbene ang bruk av klubblokaler, fasiliteter og utsyr. Gitt situasjonen samfunnet er i, er det viktig å vise varsomhet og følge de retningslinjer og anbefalinger som myndighetene og FHI til enhver tid kommer med. For å redusere smittefaren anmoder NPF at klubber inntil videre stenger for bruk av:

 • Garderober
 • Treningsrom
 • Fellesrom
 • Fellesutstyr (båter, årer, vest, klær)

Private kajakker i NKKs stativ/container

Klubber som har et lager for private kajakker, må selv gjøre en vurdering til hvilken grad dette er organisert aktivitet. Ved uttak av private kajakker er det viktig med smittevernsutstyr som hansker ol., samt anbefalingene om å holde avstand til andre og ha god hygiene. For å minimalisere trafikken i klubblokalet - tenk gjennom om du alternativt kan oppbevare kajakken og utstyret i privat regi.


Les mer:

Viktig informasjon vedrørende koronavirus (oppdatert 17.3), Norges padleforbund


0 Kommentar

Årsmøte 2020 Nesodden kajakklubb - endelig forslag til saksliste og sakspapirer

Postet av Nesodden kajakklubb den 18. Jan 2020

Tid: Torsdag 5. mars kl. 19.00–21.00

Sted: Tangenten, Læringsrom S1 


 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Velge dirigent.

 3. Velge protokollfører.

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

 5. Godkjenne innkallingen.

 6. Godkjenne saklisten.

 7. Behandle Nesodden kajakklubbs årsberetning.

 8. Behandle Nesodden kajakklubbs regnskap, revisors beretning. 

 9. Behandle innkomne saker

  1. Forslag om deltakelse i satsing på Oslofjordens padleled.

Jeg foreslår at klubben engasjerer seg i dette arbeidet, for å få etablert tydelige turer i klubbens nærområde, samt har dialog med omkringliggende klubber (Drøbak, Oslo, Bærum) for å få til et helhetlig opplegg.
Mer info om Oslofjordens padleled.
Forslagstiller: Jørgen Moltubakk

 1. Fastsette medlemskontingent.

 2. Vedta Nesodden kajakklubbs budsjett.

 3. Foreta følgende valg:

  1. Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem.

  2. Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem. 

  3. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


Sakspapirer:

Forslag til dagsorden for årsmøte 2020 i Nesodden kajakklubb.pdf

Budsjett 2020 - Regnskap 2019.pdf

Balanse 2019.pdf

Revisjonsrapport Nesodden kajakklubb 2019.pdf

Årsmelding 2019 for Nesodden kajakklub.pdf

Valgkomiteens innstillng NKK 2020.pdf


0 Kommentar

Kurs i nattnavigering

Postet av Nesodden kajakklubb den 6. Jan 2020

Kurset har som mål å øke navigasjonsferdighetene i klubben slik at vi kan ferdes trygt i mørket og i dårlig sikt. Kurset består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen tar vi inne på Nesoddtangen gård først og så tar vi den praktiske delen på vannet når mørket faller på.

Kurset begynner kl. 14 og varer til kl. 20. Prisen er kr. 400 + betalingsgebyr (litt forskjellig om du betaler online eller med faktura)

Påmelding og mer informasjon finner du i kurs-/aktivitetskalenderen i høyre spalte på forsiden.0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline