Årsmøte 2020 Nesodden kajakklubb - endelig forslag til saksliste og sakspapirer

Postet av Nesodden kajakklubb den 18. Jan 2020

Tid: Torsdag 5. mars kl. 19.00–21.00

Sted: Tangenten, Læringsrom S1 


 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Velge dirigent.

 3. Velge protokollfører.

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

 5. Godkjenne innkallingen.

 6. Godkjenne saklisten.

 7. Behandle Nesodden kajakklubbs årsberetning.

 8. Behandle Nesodden kajakklubbs regnskap, revisors beretning. 

 9. Behandle innkomne saker

  1. Forslag om deltakelse i satsing på Oslofjordens padleled.

Jeg foreslår at klubben engasjerer seg i dette arbeidet, for å få etablert tydelige turer i klubbens nærområde, samt har dialog med omkringliggende klubber (Drøbak, Oslo, Bærum) for å få til et helhetlig opplegg.
Mer info om Oslofjordens padleled.
Forslagstiller: Jørgen Moltubakk

 1. Fastsette medlemskontingent.

 2. Vedta Nesodden kajakklubbs budsjett.

 3. Foreta følgende valg:

  1. Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem.

  2. Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem. 

  3. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


Sakspapirer:

Forslag til dagsorden for årsmøte 2020 i Nesodden kajakklubb.pdf

Budsjett 2020 - Regnskap 2019.pdf

Balanse 2019.pdf

Revisjonsrapport Nesodden kajakklubb 2019.pdf

Årsmelding 2019 for Nesodden kajakklub.pdf

Valgkomiteens innstillng NKK 2020.pdf


0 Kommentar

Kurs i nattnavigering

Postet av Nesodden kajakklubb den 6. Jan 2020

Kurset har som mål å øke navigasjonsferdighetene i klubben slik at vi kan ferdes trygt i mørket og i dårlig sikt. Kurset består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske delen tar vi inne på Nesoddtangen gård først og så tar vi den praktiske delen på vannet når mørket faller på.

Kurset begynner kl. 14 og varer til kl. 20. Prisen er kr. 400 + betalingsgebyr (litt forskjellig om du betaler online eller med faktura)

Påmelding og mer informasjon finner du i kurs-/aktivitetskalenderen i høyre spalte på forsiden.0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline