Høydepunkter fra årsmøtet

Postet av Nesodden kajakklubb den 24. Feb 2019


Det var 16 deltakere på årsmøtet.


Sak 9: Behandle regnskap i revidert stand

Regnskapet ble godkjent.

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1 Forslaget om å kjøpe inn to nye klubbkajakker til Fagerstrand ble vedtatt. Det er ikke behov for å fjerne noen private kajakker for å få plass. Det skal også bli et system for bedre orden og skille mellom private kajakker og klubbkajakker. Forslagsstiller Kent Are Holmen.                                                 

Sak 11: Fastsette medlemskontingenter 

Medlemskontingenten ble senket med kr. 50, i og med at den ble hevet med kr. 50 I fjor for å ta høyde for gebyr på betaling, som med den forrige betalingsordningen ble dekket av klubben. Med nåværende betalingsordning betales gebyret av medlemmet ved betaling.

Følgende ble vedtatt:

Vanlig medlem: kr. 500

Ungdom: kr. 250 (halvparten av prisen på fullt medlemsskap)

Familie: kr. 750

Sak 12: Fastsette kursavgifter og godtgjøringer

Følgende ble vedtatt:

Kurspriser:

Introkurs kr. 800 (kr. 50 høyere enn styrets forslag)

Grunnkurs kr. 1 300

Teknikkurs kr. 1 300

Godtgjøring til instruktører:

 Introkurs kr. 1 200

Grunnkurs/Teknikkurs kr. 5 200

Godtgjøring til styremedlemmer: betalt årskontingent + kr. 5 000

Godtgjøring til leder: betalt årskontingent + kr. 10 000

Sak 13: Vedta budsjett

Styrets forslag ble vedtatt

Sak 14: Vedta organisajsonsplan

Styrets forslag: Styret ber om fullmakt til å vedta organisasjonsplan. Organisasjonsplanen skal regulere NKKs interne organisering og aktivitet.

Styrets forslag ble vedtatt

Sak 15: Valg:

Følgende ble valgt:

Styreleder: Magne Braaten (1 år)

Nestleder: Joanna Zpis (1 år)

Øvrige styremedlemmer: Astrid Bodin (1 år), Øystein Krüger (1 år), Marianne Aars (2 år), Jostein Vorkinn (2 år)

Varamedlem: Judith Hazes (1 år)

Revisorer: Tore Bergh (1 år), Kristian Lindvik (1 år)

Leder av valgkomitéen: Therese Clemetsen

Øvrige medlemmer av valgkomitéen: Christine Hannestad og Kristina Bøstein

Varamedlem til valgkomitéen: Arnor Bødtker


Sakspapirer til årsmøtet:
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.