Padlevettregler 

1. Bruk padlevest

Vesten er en selvfølgelig del av bekledningen. Det finnes få situasjoner hvor padling uten vest kan forsvares. Vesten skal være CE-godkjent.

2. Vær synlig, men ikke stol på at du blir sett

Bruk farger som synes. Vær likevel oppmerksom og opptre defensivt. Det nytter lite å ha rett om du ikke blir sett. Gjør deg kjent med båttrafikken i området og unngå å padle i skipsleia. Leia skal krysses på tvers. Hold god avstand til store fartøy som f.eks ferger.

3. Vær bevisst egne ferdigheter

Du må selv vite hva akkurat du kan mestre. Si alltid i fra om du nærmer deg en grense.

4. Les værmeldingen

Respekter vær og farvann Du er utsatt i en kajakk, og turen kan bli mer krevende enn forutsatt hvis det blåser opp. Kulde og motvind kan tappe krefter. Værmeldingen stemmer ikke alltid, men den er et godt utgangspunkt.

5. Kle deg etter vanntemperaturen

Spør deg selv hva konsekvensen blir om du havner i vannet eller om du må padle med våte klær. Kle deg etter det.

6. Vær godt rustet, selv på korte turer

Ha alltid med redningsutstyr som pumpe og årepose. Ta med deg ekstra klær og mat i en vanntett pose. Resten avhenger av turen du skal på.

7. Informer andre om turplanene

Gjør det til en vane å fortelle andre hvor du drar og hvilken tidsramme du har. Unngå deres bekymring ved å holde deg til planen.

8. Vær sosial

Hold oversikt og pass på alle Det er tryggest å padle sammen med andre. Sjekkregelmessig at alle er med. Se etter tegn til tretthet eller nedkjøling. Si selv i fra om du blir usikker, trett eller kald.

9. Hjelp til med å holde gruppen samlet

Hold deg nær nok gruppen til å kunne kommunisere. Vær lojal mot turleder og utnevnte hjelpere.

10. Vær et forbilde

Jo mer erfaring du har jo viktigere er det å være et godt eksempel. Det nytter lite med regler om ikke gode forbilder viser hvordan de følges i praksis.