Låne kajakk over flr. dager

Maks lånetid er 3 dager.