Behandling av klubbens kajakker

Postet av Nesodden kajakklubb den 14. Aug 2019

Det er to ting ved båtene som peker seg ut mht vedlikehold og reperasjoner: 

Skeg (senkekjøl - nedfellbar kjøl bak på båten) og luke-fester.

Skeg

Er nok den delen på båten som det er mest problemer med. Det som skjer er at det kommer sand og stein inn i skeg-brønnen og vaier-strømpen. Dette gjør at friksjonen øker og at skeg-spaken blir tung eller umulig å bruke. Det neste som skjer er at skeg-vaieren får seg en knekk og må byttes.

Noen tips for å unngå dette:

  • Når båten skal ned i vannet/opp av vannet, la akterenden på båten være den del som er først i vannet (rygg ut fra stranda) og sist oppe fra vannet. Da er det minst sjanse for å få sand inn i systemet.
  • Unngå og slepe båten over land på en slik måte at det kommer sand/grus inn i skeg-brønn. 
  • Om du har fått sand inn i skeg-brønn, forsøk og få dette ut før du legger båten inn og snur den opp ned i stativet.  

 

Luker

Lukene er festet til båten med en strikk. Dette for at ikke lukene skal forsvinne i sjøen om de løsner fra båten. Disse lukefesten blir ofte ødelagt. Dette skjer nok oftest når båten skal ned fra stativet mens luken henger løst ned fra båten etter strikken.       

For å unngå dette:

  • Får du tar ned båten fra stativet, sjekk om det henger noen luker og dingler under båten. Er dette tilfellet, så stapp luken inn i båten før den blir tatt ned av stativet. 
  • Om du løsner lukene før du legger båten opp i stativet (som er bra); forsøk og dytt lukene så langt inn i båten at de ikke faller ut når båten ligger oppned i stativet.  


Om du oppdager feil eller mangler på utstyr, gi beskjed til : utstyr@nesoddenkajakklubb.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.