Årsmøte 2020 Nesodden kajakklubb - endelig forslag til saksliste og sakspapirer

Postet av Nesodden kajakklubb den 18. Jan 2020

Tid: Torsdag 5. mars kl. 19.00–21.00

Sted: Tangenten, Læringsrom S1 


 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Velge dirigent.

 3. Velge protokollfører.

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

 5. Godkjenne innkallingen.

 6. Godkjenne saklisten.

 7. Behandle Nesodden kajakklubbs årsberetning.

 8. Behandle Nesodden kajakklubbs regnskap, revisors beretning. 

 9. Behandle innkomne saker

  1. Forslag om deltakelse i satsing på Oslofjordens padleled.

Jeg foreslår at klubben engasjerer seg i dette arbeidet, for å få etablert tydelige turer i klubbens nærområde, samt har dialog med omkringliggende klubber (Drøbak, Oslo, Bærum) for å få til et helhetlig opplegg.
Mer info om Oslofjordens padleled.
Forslagstiller: Jørgen Moltubakk

 1. Fastsette medlemskontingent.

 2. Vedta Nesodden kajakklubbs budsjett.

 3. Foreta følgende valg:

  1. Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem.

  2. Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem. 

  3. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


Sakspapirer:

Forslag til dagsorden for årsmøte 2020 i Nesodden kajakklubb.pdf

Budsjett 2020 - Regnskap 2019.pdf

Balanse 2019.pdf

Revisjonsrapport Nesodden kajakklubb 2019.pdf

Årsmelding 2019 for Nesodden kajakklub.pdf

Valgkomiteens innstillng NKK 2020.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.