All bruk av klubbens utstyr er stengt inntil videre

Postet av Nesodden kajakklubb den 17. Mar 2020

Med utgangspunkt i dagens situasjon har Norges padleforbund utarbeidet felles anbefalte retningslinjer for klubbene.

Felles anbefalte retningslinjer klubb

 Den 12.mars 2020 fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, samt treningssentre, se her. Vedtaket gjelder fra 12. mars 2020 kl. 18:00 og til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse. Dette innebærer at idrettens kjerneaktivitet er forbudt, og at overtredelser kan straffes med bot eller fengsel.

Norges padleforbund har fått mange henvendelser fra klubber, der de ønsker felles anbefalte retningslinjer for klubbene ang bruk av klubblokaler, fasiliteter og utsyr. Gitt situasjonen samfunnet er i, er det viktig å vise varsomhet og følge de retningslinjer og anbefalinger som myndighetene og FHI til enhver tid kommer med. For å redusere smittefaren anmoder NPF at klubber inntil videre stenger for bruk av:

  • Garderober
  • Treningsrom
  • Fellesrom
  • Fellesutstyr (båter, årer, vest, klær)

Private kajakker i NKKs stativ/container

Klubber som har et lager for private kajakker, må selv gjøre en vurdering til hvilken grad dette er organisert aktivitet. Ved uttak av private kajakker er det viktig med smittevernsutstyr som hansker ol., samt anbefalingene om å holde avstand til andre og ha god hygiene. For å minimalisere trafikken i klubblokalet - tenk gjennom om du alternativt kan oppbevare kajakken og utstyret i privat regi.


Les mer:

Viktig informasjon vedrørende koronavirus (oppdatert 17.3), Norges padleforbund


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.