Risikovurderingsskjema NKK (for aktivitetsledere)

Skriv datoen på formen dd.mm.åååå

Mulige/sannsynlige farer på det aktuelle arrangementet tur/kurs/dugnad. Eks. alvorlig nedkjøling (med helt eller delvis bevissthetstap), påkjørsel av båt (fra Stena line til vannskuter), velt – ikke få av spruttrekk (drukning). På dugnad: eks. kuttskade, fall fra stige, partikkel i øyet.

Alvorlighetsgrad

For hver av farene angir du en alvorlighetsgrad fra 1 til 5, der tallene har følgende betydning:

1.    Ubetydelig    

2.    Mindre alvorlig    

3.    Betydelig    

4.    Alvorlig    

5.    Svært alvorlig

Sannsynlighet

Så angir du for hver av farene en sannsynlighet for at den skal få en uønsket konsekvens, fra 1 til 5 der tallene har følgende betydning:

1.    Usannsynlig/ ingen tilfeller

2.    Lite sannsynlig/ enkelt tilfelle

3.    Mindre sannsynlig/ enkelthendelser

4.    Sannsynlig/ periodevis

5.    Svært sannsynlig/ kontinuerlig

Risiko = tallet for alvorlighetsgrad ganget med tallet for sannsynlighet.

Risiko fra 1–4 = Ubetydelig

Risiko fra 5–9 = Må ha risikoreduserende tiltak

Risiko over 9 = Ikke gjennomfør aktiviteten

De farene som har en risiko fra 5 til 9 skriver du inn i dette feltet. Skriv nummeret på faren pluss en kort tittel, og det risikoreuserende tiltaket.

Skriv datoen på formen dd.mm.åååå

Legg inn epostadressen din for å kunne motta kvittering for innsendt skjema