Dette skjemaet skal benyttes til å melde inn uønskede hendelser til styret i Nesodden kajakklubb. Hensikten er at vi skal lære av hendelsen og forbedre sikkerheten i klubben. 

Kontaktperson

Hendelsen

Eksempel: 400 m fra land ved Oksval brygge.