Årsmøte NKK 16. mars 2021 kl. 18

Årsmøte NKK 16. mars 2021 kl. 18


Arrangør: Nesodden kajakklubb
Påmeldingsfrist: 16.03.2021 16:00

Tid


Årsmøtet vil i år foregå på Zoom. Meld deg på senest to timer før møtet

(Det er viktig at du er registrert med riktig e-postadresse i medlemsarkivet. Se: Er du registrert med feil e-post?)

De som er påmeldt vil få tilsendt lenke til møtet, etter kl. 16:00 16. mars.

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Gå gjennom og godkjenne regler for gjennomføring av møtet – stemmegivning mm. (forretningsorden)

Sak 3: Velge dirigent (møteleder)

Sak 4: Velge protokollfører

Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 6: Godkjenne innkallingen

Sak 7: Godkjenne saklisten

Sak 8: Behandle årsmeldingen

Sak 9: Behandle regnskap i revidert stand

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og priser på kurs, eller gi fullmakt til å fastsette priser på kurs. 

Sak 11: Vedta budsjett

Sak 12: Valg

12.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlemmer 

- varamedlem

12.2 Kontrollutvalg:

        - medlemmer

 - varamedlem

12.3 Valgkomité:

- leder

- medlemmer

- varamedlem


Saksdokumenter:

-        Styrets forslag til forretningsorden.pdf

-        Årsmelding 2020 NKK.pdf

-        Planer for NKK 2021.pdf

-        Regnskap 2020 Budsjett 2021 NKK.pdf

-        Balanse 2020 NKK.pdf

-        Årsresultat 2020 NKK.pdf

-        Kontrollkomiteens beretning for 2020.pdf

-        Forslag til medlemskontingent mm.pdf

-        Valgkomiteens innstilling NKK 2021.pdf

-        Styrets innstilling til valgkomité.pdf

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder kontaktes på e-post: leder@nesoddenkajakklubb.no 


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.