Rullekurs med Jostein

Rullekurs med Jostein


Arrangør: Nesodden kajakklubb
Påmeldingsfrist: 27.05.2024 05:30

Tid


Sted

Vis kart

Pris

Påmelding kr 1 345,00 inkl. avgifter

Drømmer du om å få til å rulle med kajakken?

Her er en glimrende mulighet. Over fire onsdagskvelder vil Jostein hjelpe deg med å forstå teknikken og terpe på detaljene for en vellykket rulle. De aller fleste vil klare rulla etter disse fire kveldene. Det er begrenset med plasser, så hiv deg rundt om du vil sikre deg en plass.

Dette kurset går over fire onsdagskvelder:

 • 29. mai 17-21
 • 5. juni 17-21
 • 12. juni 17-21
 • 19. juni 17-21

Påmelding

Påmelding er bindende, se nærmere om avmelding nedenfor. Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved for liten deltakelse. 

Avmelding 

Ved deltakerens avmelding gjelder følgende:

 • Avmelding mer enn to uker før kursstart gir full refusjon av kursavgiften
 • Avmelding mellom to uker og én uke før kursstart belastes med et gebyr på 50 % av kursavgiften
 • Avmelding én uke eller mindre før kursstart belastes med 100 % av kursavgiften
 • Det gis ikke refusjon av kursavgift ved sykdom, karantene eller lignende utover de tidsfrister nevnt over.
 • Kursplassen kan overføres til en annen deltager
   

Avlysning og endring av kurs

Nesodden Kajakklubb (NKK) kan avlyse et kurs helt eller delvis, eller utsette det og arrangere et erstatningskurs, dersom NKK vurderer at kurset ikke kan gjennomføres grunnet forhold NKK ikke med rimelighet kan kontrollere eller overvinne, eller at det er så stor usikkerhet knyttet til slike forhold at kurset ikke bør gjennomføres. Eksempler på årsaker kan være sykdom hos kursholder eller værforhold. Dersom kurset avlyses vil deltagere få tilbud om refusjon av kursavgiften, eller erstatningskurs. 

Kursbevis

Etter endt kurs vil deltager få utdelt våttkort med tilhørende oblat som dokumentasjon på gjennomført kurs. I tillegg vil deltager noen dager etter gjennomført kurs finne sitt kursbevis under sin bruker på www.vaattkort.no

Har du spørsmål, send disse til kurs@nesoddenkajakklubb.no


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.