Årsmøteprotokoll og vedtatt budsjett

Postet av Styret i NKK den 31. Mar 2023

Hvordan gikk årsmøtet? Hva ble vedtatt? Ble budsjettet vedtatt uten endringer?

Les Årsmøteprotokoll og vedtatt budsjett, så får du svar.


Foto: Stein Johnsen (håper det er greit at jeg bruker bildet ditt Stein)
Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Nesodden kajakklubb 2023

Postet av Styret i NKK den 26. Feb 2023

Styret viser til innkalling til årsmøte 28. januar på e-post til alle medlemmer, på klubbens hjemmeside og i klubbens facebookgruppe.

Årsmøtet holdes tirsdag 7. mars kl. 18:00–20:00 i klubbhuset på den gamle kollektivbrygga på Nesoddtangen – Tangenveien 7.

-    Saksliste

-    Styrets forslag til forretningsorden

-    Årsmelding 2022 

-    Balanse

-    Årsresultat

  Budsjett

-    Kontrollkomitéens beretning

-    Styrets økonomiske beretning

-    Innkommet forslag: Turbudsjett / retningslinjer om hva som er greit å få dekket

-    Styrets forslag til årskontingent, kurspriser, godtgjørelse til styret m.m.

-    Valgkomiteens innstilling

-    Styrets innstilling til valgkomité
Årsmøte i Nesodden kajakklubb 2023

Postet av Styret i NKK den 28. Jan 2023

Tid: tirsdag 7. mars kl. 18–20

Sted: Klubbhuset på den gamle Kollketivbrygga på Nesoddtangen (2. etasje)


Saksliste og saksdokumenter vil bli publisert her på vår hjemmeside senest 28. februar.


Har du en eller flere saker du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, så gjør du følgende:

I en e-post til styret@nesoddenkajakklubb.no beskriver du kort hva forslaget går ut på, under tittelen "Forslag", og så gir du  en begrunnelse for forslaget, under tittelen "Begrunnelse". Gi også selve forslaget en kort tittel og skriv hvem som er forslagsstiller. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være mottatt av styret på e-post senest 21. februar.


Valg

På årsmøtet skal vi velge styre som består av 6 medlemmer og ett varamedlem. På årsmøtet velges leder og nestleder. De andre styrevervene fordeler styret selv etter årsmøtet. På årsmøtet i 2022 ble Astrid Bodin og Øystein Krüger valgt for to år. I år er det derfor leder, nestleder, to ordinære styremedlemmer og ett varamedlem som er på valg.

Årsmøtet velger også to medlemmer og ett varamedlem til kontrollutvalget.

Har du forslag til kandidater til disse vervene, så send det på e-post til leder av valgkomiteen Arnor Bødtker - arnorsk@gmail.com.

Vi skal også velge valgkomite som består av leder, to ordinære medlemmer og ett varamedlem.

Har du forslag til medlemmer til valgkomiteen, så send det på e-post til styret@nesoddenkajakklubb.no

Forslag til medlemmer av styre og komiteer på være mottatt senest 21. februar.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nesodden kajakklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nesodden kajakklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret i Nesodden kajakklubb