Teknikkurs med Jostein

Teknikkurs med Jostein


Arrangør: Nesodden kajakklubb
Påmeldingsfrist: 22.08.2024 21:00

Tid


Sted

Vis kart

Pris

Påmelding kr 1 345,00 inkl. avgifter

Ønsker du å videreutvikle dine ferdigheter og bli enda tryggere i kajakken? Dette kurset bygger videre på grunnkurset, og tar for seg temaene padleteknikk, sikkerhet og redning. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

Vi vil gå igjennom følgende punkter:

 • Håndtering av kajakken:
  1. Løfte, bære og sjøsette
  2. Sikring av kajakk
  3. Kanting av kajakk
    
 • Fremdriftstak:
  1. Effektivt framdriftstak (padle rett fram over lengre distanse)
  2. Bakoverpadling
  3. 8-tallspadling fremover og bakover med kanting av kajakk
    
 • Styretak
  1. Styretak bak
  2. Baugtak
    
 • Sideveis forflytning:
  1. Uten fremdrift i kajakken (forskjellige metoder)
  2. I fart (hengetak)
    
 • Støttetak:
  1. Sculling for støtte
  2. Støttetak (høye og lave)
    
 • Redningsteknikk:
  1. Kameratredning
  2. Egenredning
  3. Tauing og bruk av taueline (tauing med lang, kort og ingen taueline)
    
 • Rulle:
  1. Deltakeren lærer det grunnleggende ved rulla. Dette er en introduksjon til rulla for videre trening, så rulla trenger ikke å sitte.
               

Kurset varer i 16 timer fordelt over to dager. Vi tar godt med pauser underveis, og du kan i stor grad regulere intensiteten selv.

Krav til deltagelse

Må ha godkjent grunnkurs

Påmelding

Påmelding er bindende, se nærmere om avmelding nedenfor. Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved for liten deltakelse. 

Avmelding 

Ved deltakerens avmelding gjelder følgende:

 • Avmelding mer enn to uker før kursstart gir full refusjon av kursavgiften
 • Avmelding mellom to uker og én uke før kursstart belastes med et gebyr på 50 % av kursavgiften
 • Avmelding én uke eller mindre før kursstart belastes med 100 % av kursavgiften
 • Det gis ikke refusjon av kursavgift ved sykdom, karantene eller lignende utover de tidsfrister nevnt over.
 • Kursplassen kan overføres til en annen deltager
   

Avlysning og endring av kurs

Nesodden Kajakklubb (NKK) kan avlyse et kurs helt eller delvis, eller utsette det og arrangere et erstatningskurs, dersom NKK vurderer at kurset ikke kan gjennomføres grunnet forhold NKK ikke med rimelighet kan kontrollere eller overvinne, eller at det er så stor usikkerhet knyttet til slike forhold at kurset ikke bør gjennomføres. Eksempler på årsaker kan være sykdom hos kursholder eller værforhold. Dersom kurset avlyses vil deltagere få tilbud om refusjon av kursavgiften, eller erstatningskurs. 

Kursbevis

Etter endt kurs vil deltager få utdelt våttkort med tilhørende oblat som dokumentasjon på gjennomført kurs. I tillegg vil deltager noen dager etter gjennomført kurs finne sitt kursbevis under sin bruker på www.vaattkort.no

Har du spørsmål til kurset, send disse til kurs@nesoddenkajakklubb.no


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.